مسابقه ژیمناستیک قهرمان کوچولوی من

امروز قهرمان من مسابقه ژیمناستیک داشت از ساعت 12 که رفتیم باشگاه این فسقلی آتیش سوزوند. وروجک اونقدر بالا و پایین پریییییییید.... خلاصه ساعت 1 مسابقه شروع شد و من خیلی استرس داشتم اما امیرعلی دست از شیطنت برنمیداشت، مسابقه تا 4 طول کشید، بعدش هم که عجله عجله برگشتیم خونه تا حاضر بشیم و بریم تولد دوستش، اونجا هم کلی با بچه ها بازی کرد و آتیش سوزوند... کلی توپ بازی و صندلی بازی و ..... کردند، خلاصه که امروز خیلی بهش خوش گذشت...

بعد از تولد من که جونی برام نمونده بود اما امیرعلی رفت خونه داییش و کلی هم اونجا بازی کرد و ساعت 10 شب اومد خونه تازه بعدش هم منو امیر بسکتبال و والیبال و فوتبال بازی کردیم تا ساعت 11 شب ....

اینم از یک روز پر مشغله مامان رها و امیرعلی

/ 0 نظر / 9 بازدید