شهربازی

خیلی وقت بود که پسر گلم بهم می گفت که منو ببر شهربازی اما من فرصت نداشتم بالاخره امروز بردمش سرزمین عجایب. خیلی بهش خوش گذشت و لذت برد. چندین بار موتور کوبنده سوار شد و کلی کیف کرد.......

/ 0 نظر / 6 بازدید