با تو بودن

عشق چیست

لذت چیست

دیگران چه می گویند

عشق یعنی تو

لذت یعنی تو

وقتی می خندی

وقتی راه می روی

وقتی قد می کشی

با تو شادم

با تو هستم

تنها با تو عشق را تجربه میکنم

تنها با تو به اوج می رسم

زیباترینم

قشنگ ترینم

دوستت دارم

تو

تو

تو

وجودم

عشقم

هستی ام

پسرم

دوستت دارم......

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید