ژیمناستیک و دوباره جایزه

امروز با میلی اومدی ژیمناستیک اما وقتی دیدی مربی یه جایزه توی دستش هست نهایت سعی خودت رو کردی تا از همه بهتر باشی و جایزه نصیب خودت بشه، وقتی تمرین تموم شد و آقای مربی اسم شما رو صدا کرد خیلی خوشحال شدی با سدعت جت رفتی و جایزه را گرفتی، منم برای اینکه خوشحال تر بشی بعد کلاس بردمت آیس پک برات خریدم و به این ترتیب خوشحالی تو چند برابر شد....

بهت افتخار میکنم عسل مامان

/ 0 نظر / 7 بازدید