دندان

خب یکی پس از دیگری دندان های گل پسر من میوفته و این باعث شده که خیلی بامزه حرف بزنه، وقتی شروع میکنه به صحبت کردن کلی خنده ام میگیره، در حال حاضر چهار تا از دندون های جلویی افتادند شیطون زبونش رو از لابه لای جای خالی دندون جلویی ها در میاره کلی بامزه شده... منم بهش میگم:

بی دندون بی دندون یه وری نری تو قندون قندون ما لولو داره کف دستت جوجو داره

/ 1 نظر / 10 بازدید
مرد احساسی

مرا به خداسپرد وخودش را به دیگری به همین سادگی ... به منم سر میزنید لطفا